Těšínov u Petříkova

Historie Těšínova

Autor: Petr Kubata, vloženo 10. 4. 2019 15:12:52

Vítejte v Těšínově u Petříkova! Těšínov je protáhlá vesnice bez typické jihočeské návsi, tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům.

Těšínov býval samostatnou zemědělskou obcí, k níž patřily osady Nepomuk a Jiříkovo Údolí, později i Petříkov. Patřily k ní i čtyři mlýny, dnes jednoty (Řežab, Koudela, Sviták, Lospecen), na říčce Stropnici. Protože v 16. století počet mlýnů (10 až 15 na 5 km řeky) v této oblasti překonal únosnou mez, zakázala rožmberská vrchnost v těšínovských mlýnech mlít. Další majitelé bývalých mlýnů se potom, až do padesátých let minulého století, poměrně úspěšně věnovali zemědělské činnosti.

Po roce 1948 Těšínov odolal kolektivizaci, JZD se zde nevytvořilo, rolníci buď dál soukromě hospodařili, nebo předali pozemky (nepříliš úrodné) státnímu statku, který si postavil objekty v sousedním Petříkově. V současnosti jsou všechny pozemky v Těšínově obhospodařovány pouze několika soukromými zemědělci, kteří se zabývají pastvou skotu.

V Těšínově trvale žije okolo 60 obyvatel. Těšínov je nyní částí obce Petříkov, faru má od roku 1785 u kostela sv. Jakuba v Jílovicích.

RSS

Vyhledávání

 

Vítejte v Těšínově!

Těšínov

Těšínov je malá vesnička bez typické jihočeské návsi v údolí říčky Stropnice, tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům.

 

© 2012 - 1218, Petr Kubata | Dodavatel webu Unipex CZ | Zdroj ilustračních obrázků: FREEIMAGES