Fotogalerie

Buškův Hamr
Buškův Hamr

Buškův hamr (tedy kovárna na vodní pohon) se nachází zhruba jeden kilometr jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského potoka jižně od Českých Budějovic v podhůří Novohradských a Slepičích hor. Byl založen v roce 1780 v těsném sousedství mlýna na kostní moučku. Hamr je jedním se tří zachovalých funkčních hamrů na území České republiky. Zdejší unikátní dubový buchar s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky, je ovšem se svou hmotností kolem 300 kilogramů v republice největší.

Klášter Rosa coeli Dolní Kounice
Klášter Rosa coeli Dolní Kounice

Klášter Rosa Coeli (Růže nebeská) byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína jako podmínka klatby, která na něj byla uvalena papežem za plenění a pustošení rakouských klášterů a kostelů. Muset tak učinit pokání a postavit klášter alespoň pro 100 panen. V tomto klášteře jich ale bylo jenom o něco málo přes 10. První sestry premonstrátského řádu sem přišly o dva roky později - v roce 1183 i se svým proboštem Petrem z Louňovic.

Masopust Těšínov 2014
Masopust Těšínov 2014

Pár nadšencům z Těšínova a Petříkova se daří udržet dříve klasickou jihočeskou tradici - masopust. Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.

RSS

Vyhledávání

 

Vítejte v Těšínově!

Těšínov

Těšínov je malá vesnička bez typické jihočeské návsi v údolí říčky Stropnice, tvořená starými zemědělskými usedlostmi a chalupami, řídce postavenými převážně z jedné strany dříve důležité cesty vedoucí z Třeboně k Novým Hradům.

 

© 2012 - 1218, Petr Kubata | Dodavatel webu Unipex CZ | Zdroj ilustračních obrázků: FREEIMAGES